Hadrian's Villa

Tivoli, Italy

"This is from a villa built by the Roman emperor Hadrian (in around 130 ac)." --Thomas

Tack till Thomas som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 23, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Italien


Phoons startsida