Halls Harbour

Nova Scotia, Canada

"Julie and Michelle were on vacation. Here they are in a fishing village in front of a
restaurant called Halls Harbour." --Jan

Tack till Julie och Michelle som Phoonade och till Julie för fotoidén.


Jul 25, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Nova Scotia    Restauranger


Phoons startsida