Thumbs up

Camden Community Center, San Jose, California

This thing caught Mom's eye as we were cruising down Union Avenue. We immediately made a U
turn to get back to it.

Phoonare: jag. Tack till Doris för fotoidén.


Apr 27, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Kalifornien    Människoskulpturer


Phoons startsida