Ferry ride

On the ferry to Victoria, British Columbia, Canada

"Hand rails were deemed unnecessary by my family. Luckily, we had nothing but smooth
sailing on our trip over to British Columbia." --Lisa

Tack till Lisa som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 15, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Båtar och fartyg    British Columbia


Phoons startsida