Harding University

Searcy, Arkansas

"We dropped by to see our grandson and meet his bride-to-be, just two days before their
wedding. Students passing by snickered, but we didn't offer any explanation." --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


May 14, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Arkansas    Trädgårdar    Skolor


Phoons startsida