Harvard Hall

Cambridge, Massachusetts

Destroyed by fire, 1764. Rebuilt, 1766.

"I was wearing intellectual-looking glasses, so no one noticed me." --Göran

Tack till Göran som Phoonade (och för fotoidén).


Mar 01, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Massachusetts    Skolor


Phoons startsida