Sculpture

Muscatine, Iowa

"The 'Mississippi Harvest' statue guards the river near downtown Muscatine, Iowa." --Lisa

Tack till Quincy som Phoonade och till Lisa för fotoidén.


Aug 05, 2013

Denna bild hör till kategorier:
Iowa    Andra skulpturer


Phoons startsida