A campaign booth

Millbrae, California

"Bob and George pitch in to help Bill Simon in his struggling campaign for Governor of
California." --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Sep 03, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Skyltar och symboler


Phoons startsida