Hoodoos

Bryce National Park, Utah

"One of the many spectacular scenes at Bryce NP. Bryce is known for its Hoodoos--statue
looking natural formations." --Jack

Tack till Jack som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 21, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Stenig terräng    Utah


Phoons startsida