Citadel of Hue

Vietnam

"The citadel was founded in 1804 and served as Vietnam's capitol until around 1945." --Dan

Tack till Dan som Phoonade (och för fotoidén).


May 22, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Andra byggnadsverk    Vietnam


Phoons startsida