Hunyadi Castle

Vajdahunyad, Transylvania, Romania

"From the the XV century. Mátyás Hunyadi was a Hungarian king." --Alvar

Tack till Angel och Alvar som Phoonade och till Kinga för fotoidén.


Oct 25, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Slott    Rumänien


Phoons startsida