Husky Stadium

Seattle, Washington

"Home of the University of Washington football team. The stadium sits on the edge of Lake
Washington." --Phil

Tack till Phil som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 14, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Sportanläggningar    Washington


Phoons startsida