Hysterectomy

Windsor, Ontario, Canada

"Sue phoons the day after surgery." --Janis

Tack till Sue som Phoonade och till Janis för fotoidén.


Sep 19, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Hålsovårdsinrättningar    Ontario    Till livet!


Phoons startsida