Ice skating

Les Deux Alpes, France

"It's not easy to phoon on ice!!!" --Stefano

Tack till Giulia som Phoonade och till Stefano för fotoidén.


Jan 05, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Frankrike    Snö


Phoons startsida