On the magic carpet

Idlewild theme park, Ligonier, Pennsylvania

The sign says, "Let's share a magic carpet ride, my friend, in a photograph or just
pretend."

Tack till Gregg som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 30, 2002

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Skyltningar    Pennsylvania    Temaparker


Phoons startsida