Virgin Mary sculpture

Santa Clara, California

"This immense statue is made of silver metal mesh and gleams in the sun. We were there
after Valentine's Day, and were amazed at all the gifts of flowers and balloons." --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Mar 03, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Religiösa skulpturer


Phoons startsida