It

San Jose, California

"What is 'it'?"
(A slogan from the current eBay advertising campaign.)

At the eBay holiday party, San Jose, California

David, in a tuxedo, crawled under the outer ring of dessert tables to access and hop onto
the inner platform.

Tack till David som Phoonade. Fotoidé: min.


Dec 17, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Skyltningar    Kalifornien    Högtidsklädsel    Andra tillställningar


Phoons startsida