Karma Police

Casatenovo, Lecco, Italy

"We were thinking of the video for Karma Police (Radiohead). Okay, so the setting isn't
quite like the video and the car is not exactly the same...but it's a Panda, a glorious
Italian car." --Emanuele

Tack till Tanaka och Drum som Phoonade och till Drum för fotoidén.


Nov 04, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Bilar och lastbilar    Italien


Phoons startsida