Kilauea Caldera

Big island, Hawaii

"This is as close as you get to the volcano blowing it's stack. If the wind changes, the
'vog' (volcanic smog) is quite unpleasant." --Alan

Tack till Megan som Phoonade och till Alan för fotoidén.


Jan 31, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Hawaii    Miljöer


Phoons startsida