In a gazebo

Repino, Russia

"Maija and Aleksi just loved the idea of phooning. And my bulldog in camouflage got into
the picture." --Timo

Tack till Maija och Aleksi som Phoonade och till Timo för fotoidén.


Jul 22, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Aktiviteter    Ryssland


Phoons startsida