The Labyrinth

Lake Elysia, The Labyrinth, Du Cane Range, Tasmania, Australia

"You need to phoon quickly...not only to get the right light, but to not get massacred by
the mosquitoes!" --Alan

Tack till Megan som Phoonade och till Alan för fotoidén.


Feb 23, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Sjöar, bukter och sund    Stenig terräng    Tasmanien


Phoons startsida