Ladder

Newton High School, Newton, Iowa

"Janessa stood dangerously on top of the ladder for nearly five minutes for this photo
shoot. Jocelyn stood on a chair." --Jessica

Tack till Janessa och Jocelyn som Phoonade och till Jessica för fotoidén.


Dec 01, 2008

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Iowa    Skolor


Phoons startsida