A big ship

Leamington, Ontario, Canada

"This big ship docked on Lake Erie." --Jan

Tack till Justine, Kelly och Lauren som Phoonade och till Kelly för fotoidén.


Apr 04, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Båtar och fartyg    Ontario


Phoons startsida