Leptis Magna

Libya

"An ancient Roman theatre." --Andor

Tack till Cheti och Andor som Phoonade och till Andor för fotoidén.


Nov 05, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Libyen


Phoons startsida