Logging equipment

Camp 18, Elsie, Oregon

"Some logging equipment from the early 1900s." --Jan

Tack till Kari, Annie och AJ som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Aug 17, 2000

Denna bild hör till kategorier:
Maskiner    Oregon


Phoons startsida