Mama Mia clothing

Hollywood, California

"These are the actual costumes from the new movie musical 'Mama Mia'." --Jenn

Tack till Jenn som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 27, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Skyltningar och dekorationer


Phoons startsida