Maple syrup sap

Perth, Ontario, Canada

"We were collecting sap at a friend's sugarbush, sap for making maple syrup. We collected
the sap in the white buckets, but the metal one on the tree is the more traditional way."
--Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


May 21, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Grödor och lantbruksprodukter    Ontario    Träd


Phoons startsida