Master of Phoons

Cleveland, Ohio

"My friends and I were at the local art museum catching a bit of culture when we decided
to be a bit artistic ourselves. We call this 'Master of Phoons.'" --Andrew (center)

Tack till Matt, Jim, Shawn och Andy som Phoonade och till Matt för fotoidén.


Jun 09, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Museer    Ohio


Phoons startsida