A statue of Mercury

The Louvre, France

Tack till Jim som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 21, 2000

Denna bild hör till kategorier:
Frankrike    Människoskulpturer


Phoons startsida