Steel bar chart

Ecomusee, Ungersheim, Alsace, France

"These pillars represent the amount of steel produced worldwide. Each pillar represents
one year and its height shows how many tons were produced." --David

Tack till David som Phoonade (och för fotoidén).


May 01, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Frankrike    Andra skulpturer


Phoons startsida