Flute player

Saratoga, California

Yes, Milt is playing the flute with his nose.

Tack till Kaitlyn och Nathan som Phoonade. Fotoidé: min.


Jul 24, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Miljöer


Phoons startsida