Minnesota Monument

Gettysburg, Pennsylvania

"We were driving past the Minnesota Monument on the Gettysburg Battlefield and Connie said
it looks like that guy is phooning. We got some very strange looks as we posed." --Alan

Tack till Priscilla, Tabitha, Derek och Alan som Phoonade och till Connie för fotoidén.


Aug 25, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Människoskulpturer    Pennsylvania    Phoon-liknande


Phoons startsida