Schloss Mirabel

Salzburg, Austria

"These gardens appeared in a choreographed scene in The Sound of Music." --Willy

Tack till Willy som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 11, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Människoskulpturer    Känt från media


Phoons startsida