Mirror

Seguin, Texas

"We were making a video for a class, but we had to stop and phoon because the video was
super boring." --Cory

Tack till Chris som Phoonade och till Cory för fotoidén.


Sep 11, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Bord och stolar    Speglingar    Texas


Phoons startsida