Mystery phooner

Frankfurt, Germany

"I was midpose when the gentleman in blue hoody joined me. He then quickly scooted off, no
words exchanged!" --Eric

Tack till Eric som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 12, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Flygplatser    Tyskland


Phoons startsida