Nagoya Port

Nagoya, Japan

"I am Brazilian and lived in Japan with my family for 9 years. We were out for a stroll at
the port." --Anderson

Tack till Kiko som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 05, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Båtar och fartyg    Japan


Phoons startsida