Ne Luumäet live

Juva, Finland

"We were at the annual Puustock-festival and I saw one of my favourite bands, Ne Luumäet,
live for the first time since 1996." --Timo

Tack till Timo som Phoonade och till Hanna för fotoidén.


Jul 30, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Finland    Andra tillställningar


Phoons startsida