Off to Norway

San Jose, California

"Tim, an American, married Christina from Norway a year earlier. Here they are holding
flags at their going away party." --Doris

Tack till Tim och Christina som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Jul 29, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Skyltar och symboler


Phoons startsida