Tire shop

Sunnyvale, California

"It was boring in the tire shop while waiting for new tires to be installed. Grace was
bored, too, until I told her I wanted to take her picture." --Doris

Tack till Grace som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Apr 05, 2000

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Butiker


Phoons startsida