Nuclear physics lab

[city?], Sweden

"This is the lab where I did my master's thesis experiment in nuclear physics." --Anders

Tack till Anders som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 16, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Skolor    Sverige


Phoons startsida