Chemo nurses

Portland, Oregon

"Llona, Chris, Tom, Rosemary and Bev give me chemo. Dan makes and mixes the chemicals to
be given to us. Matt takes my vital signs every week." --Jan

Tack till Llona, Chris, Dan, Tom, Rosemary, Carol, Bev och Matt som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 11, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Hålsovårdsinrättningar    Vårdpersonal    Oregon


Phoons startsida