A place to phoon

Lick Observatory, San Jose, California

I was inspired by Albert's tunnel phoon.
See also Telescope at Lick Observatory.

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


Mar 04, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Trångt


Phoons startsida