Unwanted subject

Madrid, Spain

"The photographer in black will someday discover more than just his girlfriend in his
photo! :)" --Matt

Tack till Matt som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 05, 2008

Denna bild hör till kategorier:
De andra märkte inget    Spanien


Phoons startsida