Oklahoma border

Oklahoma, USA

"Along I-35, just south of Kansas. Billie needed some support. The high winds didn't
help--note the trees!" --James

Tack till James och Billie som Phoonade och till James för fotoidén.


Apr 29, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Gränser    Oklahoma


Phoons startsida