Sculpture for Olympics

Centennial Park, Atlanta, Georgia

"This was created for the 1996 Olympics as an homage to the athletes. Rumor has it that
shrapnel is embedded in it from the Centennial Park bombing." --Phil

Tack till B.T. som Phoonade och till Phil för fotoidén.


Sep 14, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Georgia    Människoskulpturer


Phoons startsida