Orange Spring Mound

Yellowstone National Park, Wyoming

"Continuous mineral deposits from this spring have created quite an interesting and
colorful mound." --Brandon

Tack till Brandon som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 26, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Stenig terräng    Wyoming


Phoons startsida