Owl boxes

San Carlos, California

This man was selling owl boxes near a gathering of owl enthusiasts.

Tack till Mary, Deborah Jo och unknown som Phoonade och till Deborah Jo för fotoidén.


Jun 01, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Skyltningar och dekorationer


Phoons startsida