Top level of a parking structure

Portland, Oregon

"Three weeks after I took the first picture, we returned and it was snowing! We had to get
another shot." --Jan

Tack till Dan som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 07, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Tiden går


Phoons startsida