Pastors standing on the Rock

Pastors of South Shores Church, Monarch Beach, California

Apparently the Phoon is open to interpretation (though Pastor John's is most accurate).

Tack till John, Bill och Ty som Phoonade och till Elena för fotoidén.


Mar 06, 2001

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Stock och sten    Kalifornien    Religiösa roller


Phoons startsida