Petzen

Petzen, Kärnten, Austria

"Even our dog Wautschi enjoyed walking up to this view to the Petzen. He does not know how
to phoon now, but we are trying it, be sure!" --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


Jan 23, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Berg


Phoons startsida